Günümüzde Yapay Zekanın Önemi Nedir?

Günümüzde Yapay Zekanın Önemi Nedir?
Sosyal Medyada Paylaş

Yapay zekanın önemi, gün geçtikçe daha çok hissedilir hale gelmiştir. Accenture tarafından yapılan araştırmalar yapay zekanın önemi hususunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Buna göre şirketler yapay zekayı verimini arttırmak için kullanabilmektedir fakat pek çok organizasyon yapay zeka konusunda sıkıntı yaşamaktadır.

İlgili araştırmaya göre yapay zeka kullanmanın istihdamı, geliri ve karı arttırdığı görülmüştür. Yapay zekanın hata payının düşük olması, dijital bir destek olması gibi pek çok neden firma ve organizasyonları yapay zeka kullanmaya itmektedir. Yapay zekaların kullanım alanlarının git gide artması ve bu sayede tüketicilere yeni deneyimler sunma imkanının çoğalması, diğer firmalar için de rekabet de yer alabilmek için yapay zekaya şans verme noktasında önem taşımaktadır.

Yapay Zeka Nedir?

Yapay zeka, makineler, akıllı makineler ve akıllı programları hayata geçirmek için kullanılan bir mühendislik ve bilimsellik uygulamasıdır. Bu tanım, yapay zekanın kurucusu sayılan John McCarhty tarafından yapılmıştır.

Yapay zeka hakkında çok daha kısa ve açıklayıcı bir tanım yapmak gerekirse, bu makineler için düşünme yetisine sahip makine tanımı yapılabilmektedir. Yapay zekalar, insan zekasını taklit ederek görevli yerine getirme kabiliyetine sahip olan ve bilgiler toplayarak kendilerini iyileştirebilen makinelerdir. Örneğin sohbet robotları, öneri motorları ve özellikle akıllı telefonlarımızda sık kullandığımız akıllı asistanlar esasında birer yapay zekadır.

Yapay Zekanın Günlük Yaşantımızdaki Kullanım Alanları Nelerdir?

Yapay zekanın kullanım alanları incelendiğinde, esasında gündelik hayatın oldukça içerisinde olduğu görülmektedir. Bu durum yapay zekanın önemi hakkındaki düşüncelerin de ne kadar doğru olduğunu kanıtlar niteliktedir. Pek çok tüketici telefonlardaki akıllı asistanların hatta en basit kullanım alanıyla hava durumu tahminlerinin yapay zeka ile ilişkili olduğunu düşünmemektedir. Ancak yapay zekanın hayatımıza getirdiği kolaylıklar seçimlerimizi de etkilemektedir ve yapay zeka özellikleri alışverişlerde de bir kriter olarak ortaya çıkmaktadır.

Yapay zekanın geniş kullanım alanları vardır ve bu alanların giderek artacağı kabul edilmektedir. Ancak genel bir çerçeve çizmek gerekirse yapay zeka kullanılan sektörler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Eğlence
 • Tıp
 • Siber Güvenlik
 • Ulaşım
 • E- Ticaret
 • Müşteri Hizmetleri
 • Bankacılık Sistemleri
 • Eğitim
 • İmalat

Yapay Zekanın Amacı Nedir?

Yapay zekanın amacı, bu teknolojiyi geliştirme düşüncesini ortaya çıkaran fikirde gizlidir. Bu doğrultuda yapay zekanın temel amacının insan hayatını kolaylaştırmak olduğu söylenebilmektedir. Temel amaç olan insan hayatını kolaylaştırma hususunu gerçekleştirmek isteyen yapay zeka teknolojisi, iki alt amaca hizmet etmektedir. Bu amaçlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Makinelere Düşünebilme Becerisi Eklemek: Bu amaç yapay zekayı, yapay zeka haline getiren temel amaçtır. Makinelerin düşünebilme ve öğrenebilme becerisine sahip olması, hata yapma gibi riskleri minimuma indirecek ve insan hayatını maksimum seviyede kolaylaştıracaktır.
 • Uzmanlaşmış Sistemler Kurulması: Bu sayede tanıtım, açıklama gibi mutlaka insan becerisi gerektiren eylemlerin gerçekleştirilebilmesi mümkün olacaktır.

Yapay Zekanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Yapay zekanın artıları ve eksileri hakkında bilgi vermek önemli noktalardan birisidir. Bu sayede yapay zekanın önemi hakkında çok daha net bir bilgiye sahip olunabilmektedir. Bu kapsamda yapay zekanın avantajları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Hata oranını azaltması
 • Zorlu görevleri insanlar yerine üstlenebilmesi
 • Gündelik uygulamaları gerçekleştirebilmesi
 • Firmalar için dijital bir destek olması
 • Tekrar eden görevleri aynı performansla devamlı olarak yerine getirebilmesi
 • Tıbbi uygulamaları gerçekleştirebilmesi
 • Ara vermeden çalışma kabiliyetine sahip olması

Yapay zekanın önemi kapsamında sıralayabileceğimiz, yapay zeka teknolojisinin dezavantajları ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • İnsanları taklit etme kabiliyeti olmaması
 • Deneyim kazanarak gelişememesi
 • Yüksek maliyetli bir teknoloji olması
 • Yaratıcılık ve hayal gücünün bulunmaması
 • İşsizlik gibi problemlere neden olabilmesi
5

Günümüzde Yapay Zekanın Önemi Nedir

Yapay zekanın önemi, gün geçtikçe daha çok hissedilir hale gelmiştir. Accenture tarafından yapılan araştırmalar yapay zekanın önemi hususunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Sending
User Review
0 (0 votes)

Sosyal Medyada Paylaş
Yorum Gönder