Veri Tabanı Ne İşe Yarar ve Nasıl Verimli Kullanılır?

Veri Tabanı Ne İşe Yarar ve Nasıl Verimli Kullanılır?
Sosyal Medyada Paylaş

Veri tabanı kullanım amacı bilgilerin düzenlenmesi ve kaydedilmesini bilgisayar ortamında sağlamak demektir. Şirketler için veri tabanı mühim bir konumdadır. Zira şirketlerin hesap bilgilerinden müşteri bilgilerine, iş raporlarından, sözleşmelere ve önemli dosyalara kadar pek çok veriyi depolaması ve kayıt altında tutup yönetmesi gerekmektedir. Bu tip kurumsal verileri veri tabanıyla düzenli bir şekilde kayıt altında tutan ve doğru bir biçimde yöneten şirketlerin yönetim ve kontrol bakımından daha başarılı olduğu söylenebilir.

Veri Tabanını Doğru Kullanmak

Veri tabanının verimli kullanılmasında iyi bir tasarım dâhilinde doğru bir planlama yapmak önemlidir. Zira doğru tasarımla ve doğru planlamayla kayıt altında tutulan bilgilere ulaşmak daha hızlı olmaktadır. Veri tabanının daha verimli kullanmak için tasarlanmasında iki ayrı aşama bulunmaktadır; mantıksal tasarım ve fiziksel tasarım.

Mantıksal tasarım evresi kayıt altına alınacak bilgilerin türlerinin, özelliklerinin, amaçlarının ve kategorilerinin belirlenmesi gibi bir süreçten oluşmaktadır. Fiziksel tasarım ise veri tabanında form tasarlamalarını, veri aktarımının gerçekleştirilmesini, rapor tasarımların uygulamaya sokulmasını, veri tabanı erişimini kolaylaştırmak için gerekli yazılımlarla desteklenmesini ve sistemin çalışılabilir olma durumunun kontrol edilmesini kapsamaktadır.

Veri Tabanı Yönetim Türleri Nelerdir?

Veri tabanının yönetimi açısından gereksinimler doğrultusunda kullanılan sistemler bulunmaktadır. Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle ve Sybase, bu sistemlere örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca bu sistemlerin içerdiği farklı veri tabanı türleri bulunmaktadır. Bu veri tabanı türleri ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

  • Paylaşmalı veri tabanları, verilerin yalnızca tek bir fiziksel ortamda değil, birden fazla fiziksel ortamda kayıt alınması durumudur. Bu sistemde merkezi veri tabanının bölümlere ayrılması söz konusudur ve diğer işlemcilere yalnızca söz konusu kategorilerde veri akışının sağlanması amaçlanmaktadır.
  • Nesne ağırlıklı veri tabanları ise pazarlama ve finans sektöründe aktif olarak kullanılmaktadır. Nesne ağırlıklı veri tabanlarında grafik, ses, video ve fotoğraflar kayıt altında tutulmaktadır.
  • Hiper medya veri tabanı sisteminde kullanıcıların modüllerin birbiri ile bağlantılarını görme ve seçim üzerine modüllere geçebilme olanağı bulunmaktadır.
  • Çok boyutlu veri analizi sisteminde de söz konusu verinin farklı boyutlarla ve biçimlerle gösterimi sağlanmaktadır.
  • Veri bankaları ise bütün bilgileri tarih bilgileri ile depolandığı veri tabanı sistemleridir.

Veri Tabanı İşlemleri

Veri tabanı ile yapılacaklar bilgilerin kayıt altına alınmasından kontrolüne kadar geniş bir yelpazedir. Veri tabanlarının biçimini düzenlemek için RDBMS adı verilen ilişkisel veri tabanı kullanılmaktadır. Bu da verilerin daha etkin korunmasına ve saklanmasına olanak sağlamaktadır. Verilerin tanımlanması konusunda etkin rol oynayan kısım, veri tabanı sistemleridir. Veri yönetimi ile verilerin sıralanması gerçekleştirilir. Ayrıca verilerin bir özetine erişmek ve verileri güncellemek de mümkündür. Veri denetimi sayesinde verilerin erişilebilirliği ayarlanabilmektedir. Böylece verilere kimlerin ulaşabileceği, kimlerin veriler üzerinde oynama yapabileceği, kimlerin güncelleme ya da veri ekleme işlemi yapabileceği kararı verilmektedir.

Veri Tabanı Programcısı Ne İş Yapar?

Veri tabanı programcılarının işi kod yazmak ve veri tabanı oluşturmaktır. Ayrıca veri tabanı programcıları onarım ve yedekleme işlemlerini gerçekleştirirken donanım ve yazılım kurulumları hakkında da bilgi sahibidir. Veri tabanı programcılarının yapabileceği diğer bazı işlemleri ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

  • İşletmelerin iş güvenliği ve sağlığı üzerine çalışmalar yapar ve şartları iyileştirirler.
  • Gereksinimler üzerine incelemeler ve araştırmalar yapar, analizleri doğrultusunda gerekli yazılımların ve donanımların kurulumunu sağlar,
  • İşletim sistemi kurulumu yapmak ve işletim sistemlerinde meydana gelen problemlerin giderilmesini sağlar,
  • Veri tabanı programlarının kurulumunu, veri girişini ve yönetimini sağlar.

Ağ için güvenli bir ortam yaratır.

5

Veri Tabanı Ne İşe Yarar ve Nasıl Verimli Kullanılır

Veri tabanı kullanım amacı bilgilerin düzenlenmesi ve kaydedilmesini bilgisayar ortamında sağlamak demektir. Şirketler için veri tabanı mühim bir konumdadır.

Sending
User Review
0 (0 votes)

Sosyal Medyada Paylaş
Yorum Gönder